ANMÄLNINGSBLANKETT

Namn:_______________________________________________________

Adress _____________________________________________________

Postnummer, ort_______________________________________________

Personnummer_________________________________________________

Telefonnummer________________________________________________

Jag anmäler mej till följande kurser: (anmälan är bindande)

Manikyr           _________________

Glasfiber/Silke _________________

Akryl               __________________

Gele                __________________

Air-Brush        __________________

Dekoration      __________________

Anmälningsavgiften är 10% på respektive kurspris.

Hela kurs avgiften erläggs innan första kursdagen.

 

Underskrift                                                            Ort och datum

__________________                                        _____________________